מערכות לטיפול בגזם וייצור אנרגיה

החברה התקשרה עם מספר מושבים חקלאיים בדרום הארץ לאיתור קרקעות בסמוך לשטחי הגידולים החקלאיים לצורך הקמה של מתקני טיפול בגזם בגזיפיקציה / פירוליזה .

בדומה להסדרות ליצור חשמל מאנרגיה סולארית ו/או רוח רשות החשמל, אישרה תעריפים שישולמו ליזמים אשר יפיקו חשמל מגזם חקלאי .

החברה מקדמת מזה מספר שנים שינוי לתמ"א 16 שיאפשר הקמה של מתקנים לייצור חשמל מגזם .
לאחרונה חלה התקדמות משמעותית וועדת העורכים של תמ"א 16 אישרה מתווה לשינוי התמא במסגרתו ניתן יהיה להקים מתקנים לייצור אנרגיה מגזם חקלאי בהיקף של כ20,000 טון בשנה לכל מתקן .

דוגמא לאופן פעולה של מתקן גזיפיקציה