7 מערכות ברמות נפתלי

 7 מערכות בנות 50 KW כל אחת הוקמו על גגות הלולים במושב רמות נפתלי. הפעלתן החלה בחוד מרץ 2011.

תמונות של הפרויקט