5 מערכות בדישון

במושב דישון שבגליל הוקמו 5 מערכות בנות 50 KW כל אחת.  המערכות נכנסו לפעולה באפריל 2011.

תמונות של הפרויקט