הרחבת קיבוץ מפלסים

קיבוץ מפלסים שוכן בנגב הצפון - מערבי, ממערב לצומת גבים . חברת מגור שימשה כקבלן מבצע לבניית השכונה הקהילתית בת 138 יחידות דיור צמודות קרקע. החברה טיפלה בשיווק יחידות הדיור. בנוסף, במסגרת ה"התנתקות" בנתה החברה בשותפות עם הקיבוץ 32 יחידות דיור בנות 80 מ"ר כל אחת, שיועדו למפוני חבל עזה, על קרקע שנרכשה ע"י הקיבוץ מהמנהל. הבניה בוצעה במבצע בזק ותוך 90 יום הוקמו כל יחידות הדיור. 

תמונות של הפרויקט