הסדרה חדשה לייצור חשמל

החברה בשיתוף עם אריסטו, חותמת על הסכמים ראשונים להקמת מערכות סולאריות בהתאם להסדרה החדשה המפורסמת בימים אלה. החברה התקשרה עם בעלי גגות בשיטת bot במסגרתה, לאחר מספר שנות הפעלה, המערכת מועברת לבעלות בעל הגג

תמונות של הפרויקט