המרינה הכחולה באשדוד

פרוייקט המרינה הכחולה באשדוד הוא אחד הפרויקטים המרשימים ביותר בישראל.
הפרויקט כולל שוברי גלים, רציפים לעגינת יאכטות, ספינות קטנות ובינוניות, מזחים, טיילות ושירותי מרינה שונים.

המרינה מנוהלת על ידי חברת המרינה הכחולה שחכרה את השטח ממנהל מקרקעי ישראל ל-20 שנה, אחרי שזכתה במכרז להקמתו. במסגרת ההסכם הקימה החברה בשנת 1994 את המרינה, החלק הראשון בפרויקט.  מגור החזקות מחזיקה בכ-25% ממניות החברה 55% מוחזקים ע"י אשטרום פרויקטים ואשטרום נכסים בע"מ ו20% מוחזקים ע"י דיור ב.פ. בע"מ (חברת בת של בנק הפועלים).


בעורף המרינה קיבלה חברת המרינה הכחולה מגרשים ליעודים שונים בסה"כ זכויות בנייה של כ- 250,000 מ"ר לבנייה : 1,000 יחידות דיור, שטחי מסחר, משרדים ומלונות. חברת המרינה הכחולה פועלת בימים אלה לאישורה של תב"ע חדשה על מנת לשנות את תמהיל שימושי הקרקע. השינוי כולל הגדלת מספר יחידות הדיור תוך צמצום השטחים המיועדים לבניית בנייני משרדים, תוך ריכוז שטחי המלונאות לאורכו של חוף הים, בעורף המרינה מתגוררות כבר עכשיו כ-1000 משפחות, עבודות הפיתוח בעורף המרינה הסתיימו והשלמתן המלאה כפופה לאישור התב"ע החדשה.

עודד רונן הינו מנכ"ל חברת המרינה הכחולה בע"מ. 

 

 

תמונות של הפרויקט