אנרגיה סולרית – מערכות בינוניות

טקסט מקדים על פרויקטים בתחום אנרגיה סולרית – מערכות בינוניות

בדצמבר 2011 החלה חברת מגור בהקמת מערכת בגודל של 0.577 MW על גג "מובילי דרור" באזור התעשייה במגדל העמק ומערכת נוספת על גג מפעל "פלעד" בגודל של 0.445MW. סה"כ כ 1.1 מגה וואט...
הדף בבנייה. עמכם הסליחה.