הרחבה קהילתית - מושב שדה דוד

מושב שדה דוד - הרחבה

קובץ מצורף: 

תמונות של הפרויקט