אנרגיה סולרית – מערכות בינוניות

2 מערכות במגדל העמק

בדצמבר 2011 החלה חברת מגור בהקמת מערכת בגודל של 0.577 MW
על גג "מובילי דרור" באזור התעשייה במגדל העמק ומערכת נוספת על גג מפעל "פלעד" בגודל של 0.445MW.
סה"כ כ 1.1 מגה וואט במגדל העמק.